Voor de opvang, verzorging en plaatsing van asielhonden en –katten is de Stichting Rijpickerwaard afhankelijk van de inkomsten uit het honden- en kattenpension, van gemeentelijke vergoedingen voor opvang van honden en katten, van donateurs en sponsors.

Financieel gezien gaat het de Rijpickerwaard de laatste jaren helaas niet voor de wind. We teren al een aantal jaren in op ons eigen vermogen en zijn, ondanks een groot aantal bezuinigingen, niet in staat het tij te keren. Daarom komen wij onder andere niet toe aan de uitvoering van een aantal belangrijke onderhoudsprojecten.

Particulier

Als particulier kunt u ons steunen door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL82RABO 033 10 93 626 onder vermelding van “donatie”. Niet alleen financiële ondersteuning is welkom, maar ook hulp bij het verzorgen van onze dieren en bij het onderhoud van onze boerderij (bijvoorbeeld leveren van materialen of professionals). Kijk ook eens onder vrijwilligers.

Zakelijk

Daarnaast komen wij graag met bedrijven in contact die ons financieel of bijvoorbeeld materieel willen ondersteunen. Wij praten graag eens met u door over de mogelijkheden van een tegenprestatie (bijvoorbeeld een banner op onze drukbezochte website).

Bekijk ook eens: kattenpension bij Utrecht, kattenopvang bij Utrecht, hondenpension dichtbij Utrecht of dierenpension in IJsselstein.