Bestuurssamenstelling

Voorzitter:              Ton van Genderen
Penningmeester:   Hans van den Heuvel
Secretaris:             Nanneke de Vries
Lid:                        Sandra Geurtsen 

                              Hugo Kwakman