Bestuurssamenstelling

Voorzitter:              Ton van Genderen
Penningmeester:   Hans van den Heuvel
Secretaris:             Renée Zijlstra
Lid:                        Lex Beauchampet