Mooie donatie ontvangen – december 2023

 

Wij mochten een mooie donatie ontvangen van Rabobank Utrechtse Waarden e.o. van € 2000,= en zijn ontzettend dankbaar daarvoor. We zullen het bedrag gebruiken t.b.v. de kantoorrenovatie en dan aanwenden voor de verbetering van isolatie #rabobankmn

 

Boerderij De Rijpickerwaard in de steigers

De oude boerderij  De Rijpickerwaard, gelegen aan de Oude Utrechtseweg, aan de IJssel, nabij de afrit van de A2, is sinds 1984  door Stichting Rijpickerwaard in gebruik als asiel en dierenpension. Sinds 1989 behoort de boerderij tot de gemeente IJsselstein; vóór dat jaar was hij gelegen in Nieuwegein en vóór 1971 in Jutphaas.  De geschiedenis van de boerderij, maar vooral van deze plaats gaat terug tot in de middeleeuwen.Boerderij de Rijpickerwaard van anno 1889  is een gemeente monument en staat vanaf dit najaar en komend jaar in de steigers.

Om toekomstbestendig te zijn is het belangrijk dat er regelmatig (groot) onderhoud gedaan wordt. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een inspectie te laten uitvoeren door Monumentenwacht en hiermee een meerjaren onderhoudsplan te maken. Van Milt restaurateurs, gespecialiseerd bedrijf in renovatie en onderhoud van monumentale panden, doet voor ons de uitvoering.Het kantoor had de grootste prioriteit daar de constructie en het dak in zeer slechte staat was. De kosten enkel voor het kantoor bedragen ca. €. 40.000,- Dit betekend voor Rijpickerwaard een flinke aanslag. Begin 2024 staan de werkzaamheden voor de boerderij gepland en in het najaar de  grote schuur.Daar De Rijpickerwaard een gemeente monument is en geen rijksmonument, kunnen we geen subsidies krijgen.  Dit breng dit hoge kosten teweeg. De totale renovatiekosten bedragen ca. €. 200.000,00

Stichting Rijpickerwaard is daarom druk aan het zoeken naar ondersteuning in de vorm van financiële bijdragen door donateurs, het bedrijfsleven en overheid.

NFDO erkenning ontvangen 28 oktober 2023

 

Stichting Rijpickerwaard heeft op 28 oktober 2023 de erkenning van de NFDO voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen.
Ina Sämmang, secretaris van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (de NFDO), reikte de erkenning uit aan bestuursleden Ton van Genderen en Michiel van Loef.
“We zijn verheugd, dat Stichting Rijpickerwaard voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het opvangcentrum heeft de organisatie en administratie op orde. Er wordt volgens heldere protocollen gewerkt, die de basis zijn voor een zorgvuldige omgang met dieren en een goed dierenwelzijn. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Het dierenopvangcentrum heeft hard gewerkt en het NFDO certificaat is welverdiend!”
NFDO-Erkenning
De NFDO-erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar.

IJsselstein, 26 augustus 2023

Beste klanten

Gezien de huidige inflatie en de daarmee stijgende kosten heeft het bestuur na rijp beraad moeten besluiten de pensionkosten en dagopvang met ingang van 1 oktober 2023 te verhogen. We zien al langere tijd dat vooral de energiekosten, onderhoudskosten en personele kosten flink zijn gestegen. Willen we continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen dan is deze verhoging helaas noodzakelijk. 

Namens het bestuur

Update Rijpickerwaard 2020 

Na het overlijden van de beheerder, Wim Hagenaar, stond vorig jaar de woning leeg en was het de bedoeling dat de nieuwe beheerder, Karin Spies, haar intrek zou nemen. Er werden echter nogal wat gebreken en mankementen gevonden, waarvan enkelen al bekend waren. 

Kortom, de woning moest eerst grondig worden gerenoveerd en hier was gelukkig budget voor, mede door de goede vooruitzichten voor het jaar 2020. In november 2019 is begonnen met de verbouwing. Naast de woning waren er nog meer werkzaamheden noodzakelijk, nl:  

 • De kap van de eikenbomen rond de uitlaatvelden van de honden en de kattentuinen. i.v.m. de processierups. De bomen zijn een paar maanden geleden gekapt.
 • Vanwege wettelijke maatregelen was het verplicht om een brand/rookmeldingssysteem aan te laten leggen. Hier heeft Van StaaBrandbeveiliging voor gezorgd. 
 • Het dak van het kantoor moest worden vernieuwd. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Toen kwam echter de coronacrisis. Reserveringen werden geannuleerd en vakanties konden door de lockdown niet doorgaan. Het pension is het onderdeel dat het geld moet opleveren o.a. het bekostigen van het asiel. Dit bracht ons financieel in een lastig parket. In de krant werd geschreven over: “Rijpickerwaard in zwaar weer”. Helaas een feit waar we nu mee te kampen hebben. De opvang en zorg voor de dieren staat voor ons op de eerste plaats. Het aantal zwerfdieren (vooral katten) is toegenomen, waardoor de kosten ook stijgen. Toch verdienen alle dieren de best mogelijke zorg en we zetten ons hier dan ook voor de volle 100% voor in. Gelukkig hebben we hier en daar wel wat ondersteuning. Middels de NOW regeling van de overheid zijn wij in staat om de komende paar maanden de salarissen door te betalen en hoeven we nog geen mensen te ontslaan.  Bij Dierenlot hebben we een lening kunnen regelen. Banken wilden niet meewerken aan een lening. Wel krijgen we waarschijnlijk van het Rabobank calamiteitenfonds een kleine bijdrage en van Berko Schoonmaakdiensten ontvingen we een donatie.  Ook de gemeente is om ondersteuning gevraagd, hier hebben we tot op heden nog geen antwoord op. 

Wij hopen echter op meer donaties zodat wij onze vaste lasten kunnen blijven betalen en de noodzakelijk geplande werkzaamheden kunnen voortzetten.  Gelukkig gaan de vakantieparken in Nederland gedeeltelijk open en worden er vakanties geboekt. Hopelijk genereert dit nog wat inkomsten al zullen deze niet zo groot zijn als in voorgaande jaren. 

Als u ons financieel wil steunen kunt u op de home pagina klikken op “help ons met een gift”. Wij bedanken u alvast heel hartelijk. 

FILMPJE VAN ONZE KATTENTUINEN januari 2016

 

 

NIEUWSBRIEF 2015

Bij Stichting Rijpickerwaard is geen dag hetzelfde. We vertellen kort hoe het ons als stichting het afgelopen jaar is vergaan.

Dierenasiel & Pension Rijpickerwaard

De Stichting Rijpickerwaard draagt zorg voor de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren uit IJsselstein en Lopik. Ieder jaar bieden we onderdak aan gemiddeld 300 honden en katten. Een groot deel van deze dieren gaat terug naar hun baasje en voor de andere dieren zoeken wij een nieuwe eigenaar. Om de hoge kosten voor de opvang van zwerf- en afstandsdieren te kunnen bekostigen, hebben wij uitgebreide pensionvoorzieningen voor honden en katten.

Dieren die dringend een huis zoeken

De gemiddelde tijd die een asieldier bij ons verblijft, is niet zo lang. Helaas zijn er soms uitzonderingen. Wie geeft deze lieve kanjers een kans?

DieselDiesel
Diesel mag dan wel een senior zijn van 9 jaar; hij heeft nog genoeg energie om fijne wandelingen met de baas te maken. Het is een lieve hond die het heerlijk vindt om aandacht te krijgen. Diesel kan niet met andere honden en katten. Hij luistert goed en gaat graag mee in de auto en hij kan een paar uurtjes alleen thuis zijn. We plaatsen hem het liefst bij mensen zonder kinderen en andere dieren

SnoopySnoopy
Snoopy is een lieve druktemaker van 10 jaar, die ondanks haar leeftijd nog heel graag speelt en het kan er dan soms wat ruw aan toe gaan. Ze gaat graag buiten de boel verkennen. Gezien haar wat ruwe speelgedrag plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Snoopy is een hond gewend; met andere katten heeft zij niet zoveel. Snoopy is een leuke en lieve kat voor mensen die wel van karakter houden!

Bijzondere plaatsingen

tommyTommy
Argentijnse Dog Tommy van 2 jaar oud heeft 7 maanden moeten wachten op een baas. Hij was zo verdrietig en ongelukkig dat we ons eigenlijk geen raad meer wisten met hem. Hij sloeg zijn staart kapot, verwondde zichzelf en probeerde uit te breken. Zijn gehuil ging door merg en been. Na maanden afzien heeft Tommy zijn geluk gevonden. Dankzij het delen van onze noodoproep op Facebook door Dogo Rescue Nederland, is hij terecht gekomen bij een baas in de kop van Noord Holland. Een man met kennis van het ras. Wij hebben nog regelmatig contact met zijn nieuwe baas; Tommy is van een verdrietige onzekere hond veranderd in een gelukkige en evenwichtige Argentijn. We zijn zijn nieuwe baas hier ontzettend dankbaar voor. Met recht een happy end!

Wist u dat?

 • Onze Facebook pagina meer dan 1000 likes heeft.
 • Er van de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming, in tegenstelling tot wat mensen denken, geen geld gaat naar Stichting Rijpickerwaard (de Dierenbescherming suggereert dit wel met de slogan
  “ook voor de dieren bij u in de buurt”)
 • We dit jaar voor het 7e opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat hebben ontvangen. Dierbaar is een keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de ondernemer.

Dierenuitvaartcentrum IJsselstein

uitvaartEind mei is het, naast de Rijpickerwaard gelegen, Dierenuitvaartcentrum IJsselstein feestelijk geopend. Als mede-eigenaar zijn we nauw betrokken bij het dierenuitvaartcentrum. De bedrijfsvoeringen van beide bedrijven staan los van elkaar, zodat onze medewerkers zich volledig kunnen richten op de verzorging van de dieren die aan ons zijn toevertrouwd. Als grote dierenliefhebbers zijn wij ons zeer bewust van het verdriet dat een diereigenaar ervaart bij het overlijden van zijn/haar dier. Het is ook daarom dat Stichting Rijpickerwaard zich heeft verbonden aan dit initiatief. Bij Dierenuitvaartcentrum IJsselstein worden mensen op een open manier begeleid in het afscheid nemen van hun geliefde huisdier. De unieke band tussen u en uw huisdier staat centraal. Voor meer informatie:  www.dierenuitvaartcentrumijsselstein.nl U kunt het DUC ook volgen op hun facebook pagina https://www.facebook.com/dierenuitvaartcentrum

Nieuwe kattentuin

kattentuinDeze zomer hebben wij een  derde kattentuin kunnen realiseren met uw steun en een bijdrage van Stichting Dierenlot. In deze wat kleinere tuin, dan de al bestaande twee tuinen, is het ook mogelijk om medicijnen en eventueel dieetvoer per kat te verstrekken.

Animal in Need

animalinneedSinds januari dit jaar heeft de Rijpickerwaard een samenwerkingsverband met Animal in Need. Dit is een asiel in het zuiden van Spanje onder leiding van Nederlander Peter Koekebakker. Het is een goed georganiseerde stichting met een geweldig team vrijwilligers in zowel Spanje als in Nederland. Rijpickerwaard heeft al voor 21 honden een nieuw thuis gevonden. De honden zijn keurig verzorgd, hebben een paspoort met alle vereiste entingen, zijn gechipt en gecastreerd. Tevens hebben zij een bloedonderzoek gehad om mediterrane ziekten uit te sluiten. Ook wordt er goed gekeken naar het gedrag van de honden; ze zijn allemaal sociaal en evenwichtig genoeg om een goede kans te maken op adoptie. Honden komen alleen in ons asiel als we daar plek voor hebben. Nederlandse zwerf- en afstandshonden gaan te allen tijde voor. Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van deze stichting? Kijk dan eens op hun website www.animalinneed.com

Boerderij De Rijpickerwaard in de steigers

De oude boerderij  De Rijpickerwaard, gelegen aan de Oude Utrechtseweg, aan de IJssel, nabij de afrit van de A2, is sinds 1984  door Stichting Rijpickerwaard in gebruik als asiel en dierenpension. Sinds 1989 behoort de boerderij tot de gemeente IJsselstein; vóór dat jaar was hij gelegen in Nieuwegein en vóór 1971 in Jutphaas.  De geschiedenis van de boerderij, maar vooral van deze plaats gaat terug tot in de middeleeuwen.Boerderij de Rijpickerwaard van anno 1889  is een gemeente monument en staat vanaf dit najaar en komend jaar in de steigers.

Om toekomstbestendig te zijn is het belangrijk dat er regelmatig (groot) onderhoud gedaan wordt. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een inspectie te laten uitvoeren door Monumentenwacht en hiermee een meerjaren onderhoudsplan te maken. Van Milt restaurateurs, gespecialiseerd bedrijf in renovatie en onderhoud van monumentale panden, doet voor ons de uitvoering.Het kantoor had de grootste prioriteit daar de constructie en het dak in zeer slechte staat was. De kosten enkel voor het kantoor bedragen ca. €. 40.000,- Dit betekend voor Rijpickerwaard een flinke aanslag. Begin 2024 staan de werkzaamheden voor de boerderij gepland en in het najaar de  grote schuur.Daar De Rijpickerwaard een gemeente monument is en geen rijksmonument, kunnen we geen subsidies krijgen.  Dit breng dit hoge kosten teweeg. De totale renovatiekosten bedragen ca. €. 200.000,00

Stichting Rijpickerwaard is daarom druk aan het zoeken naar ondersteuning in de vorm van financiële bijdragen door donateurs, het bedrijfsleven en overheid.

Stichting Rijpickerwaard heeft op 28 oktober 2023 de erkenning van de NFDO voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen.
Ina Sämmang, secretaris van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (de NFDO), reikte de erkenning uit aan bestuursleden Ton van Genderen en Michiel van Loef.
“We zijn verheugd, dat Stichting Rijpickerwaard voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het opvangcentrum heeft de organisatie en administratie op orde. Er wordt volgens heldere protocollen gewerkt, die de basis zijn voor een zorgvuldige omgang met dieren en een goed dierenwelzijn. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Het dierenopvangcentrum heeft hard gewerkt en het NFDO certificaat is welverdiend!”
NFDO-Erkenning
De NFDO-erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar.

 

IJsselstein, 26 augustus 2023

Beste klanten

Gezien de huidige inflatie en de daarmee stijgende kosten heeft het bestuur na rijp beraad moeten besluiten de pensionkosten en dagopvang met ingang van 1 oktober 2023 te verhogen. We zien al langere tijd dat vooral de energiekosten, onderhoudskosten en personele kosten flink zijn gestegen. Willen we continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen dan is deze verhoging helaas noodzakelijk. 

Namens het bestuur

Update Rijpickerwaard 2020 

Na het overlijden van de beheerder, Wim Hagenaar, stond vorig jaar de woning leeg en was het de bedoeling dat de nieuwe beheerder, Karin Spies, haar intrek zou nemen. Er werden echter nogal wat gebreken en mankementen gevonden, waarvan enkelen al bekend waren. 

Kortom, de woning moest eerst grondig worden gerenoveerd en hier was gelukkig budget voor, mede door de goede vooruitzichten voor het jaar 2020. In november 2019 is begonnen met de verbouwing. Naast de woning waren er nog meer werkzaamheden noodzakelijk, nl:  

 • De kap van de eikenbomen rond de uitlaatvelden van de honden en de kattentuinen. i.v.m. de processierups. De bomen zijn een paar maanden geleden gekapt.
 • Vanwege wettelijke maatregelen was het verplicht om een brand/rookmeldingssysteem aan te laten leggen. Hier heeft Van StaaBrandbeveiliging voor gezorgd. 
 • Het dak van het kantoor moest worden vernieuwd. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Toen kwam echter de coronacrisis. Reserveringen werden geannuleerd en vakanties konden door de lockdown niet doorgaan. Het pension is het onderdeel dat het geld moet opleveren o.a. het bekostigen van het asiel. Dit bracht ons financieel in een lastig parket. In de krant werd geschreven over: “Rijpickerwaard in zwaar weer”. Helaas een feit waar we nu mee te kampen hebben. De opvang en zorg voor de dieren staat voor ons op de eerste plaats. Het aantal zwerfdieren (vooral katten) is toegenomen, waardoor de kosten ook stijgen. Toch verdienen alle dieren de best mogelijke zorg en we zetten ons hier dan ook voor de volle 100% voor in. Gelukkig hebben we hier en daar wel wat ondersteuning. Middels de NOW regeling van de overheid zijn wij in staat om de komende paar maanden de salarissen door te betalen en hoeven we nog geen mensen te ontslaan.  Bij Dierenlot hebben we een lening kunnen regelen. Banken wilden niet meewerken aan een lening. Wel krijgen we waarschijnlijk van het Rabobank calamiteitenfonds een kleine bijdrage en van Berko Schoonmaakdiensten ontvingen we een donatie.  Ook de gemeente is om ondersteuning gevraagd, hier hebben we tot op heden nog geen antwoord op. 

Wij hopen echter op meer donaties zodat wij onze vaste lasten kunnen blijven betalen en de noodzakelijk geplande werkzaamheden kunnen voortzetten.  Gelukkig gaan de vakantieparken in Nederland gedeeltelijk open en worden er vakanties geboekt. Hopelijk genereert dit nog wat inkomsten al zullen deze niet zo groot zijn als in voorgaande jaren. 

Als u ons financieel wil steunen kunt u op de home pagina klikken op “help ons met een gift”. Wij bedanken u alvast heel hartelijk. 

FILMPJE VAN ONZE KATTENTUINEN januari 2016

 

 

NIEUWSBRIEF 2015

Bij Stichting Rijpickerwaard is geen dag hetzelfde. We vertellen kort hoe het ons als stichting het afgelopen jaar is vergaan.

Dierenasiel & Pension Rijpickerwaard

De Stichting Rijpickerwaard draagt zorg voor de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren uit IJsselstein en Lopik. Ieder jaar bieden we onderdak aan gemiddeld 300 honden en katten. Een groot deel van deze dieren gaat terug naar hun baasje en voor de andere dieren zoeken wij een nieuwe eigenaar. Om de hoge kosten voor de opvang van zwerf- en afstandsdieren te kunnen bekostigen, hebben wij uitgebreide pensionvoorzieningen voor honden en katten.

Dieren die dringend een huis zoeken

De gemiddelde tijd die een asieldier bij ons verblijft, is niet zo lang. Helaas zijn er soms uitzonderingen. Wie geeft deze lieve kanjers een kans?

DieselDiesel
Diesel mag dan wel een senior zijn van 9 jaar; hij heeft nog genoeg energie om fijne wandelingen met de baas te maken. Het is een lieve hond die het heerlijk vindt om aandacht te krijgen. Diesel kan niet met andere honden en katten. Hij luistert goed en gaat graag mee in de auto en hij kan een paar uurtjes alleen thuis zijn. We plaatsen hem het liefst bij mensen zonder kinderen en andere dieren

SnoopySnoopy
Snoopy is een lieve druktemaker van 10 jaar, die ondanks haar leeftijd nog heel graag speelt en het kan er dan soms wat ruw aan toe gaan. Ze gaat graag buiten de boel verkennen. Gezien haar wat ruwe speelgedrag plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Snoopy is een hond gewend; met andere katten heeft zij niet zoveel. Snoopy is een leuke en lieve kat voor mensen die wel van karakter houden!

Bijzondere plaatsingen

tommyTommy
Argentijnse Dog Tommy van 2 jaar oud heeft 7 maanden moeten wachten op een baas. Hij was zo verdrietig en ongelukkig dat we ons eigenlijk geen raad meer wisten met hem. Hij sloeg zijn staart kapot, verwondde zichzelf en probeerde uit te breken. Zijn gehuil ging door merg en been. Na maanden afzien heeft Tommy zijn geluk gevonden. Dankzij het delen van onze noodoproep op Facebook door Dogo Rescue Nederland, is hij terecht gekomen bij een baas in de kop van Noord Holland. Een man met kennis van het ras. Wij hebben nog regelmatig contact met zijn nieuwe baas; Tommy is van een verdrietige onzekere hond veranderd in een gelukkige en evenwichtige Argentijn. We zijn zijn nieuwe baas hier ontzettend dankbaar voor. Met recht een happy end!

Wist u dat?

 • Onze Facebook pagina meer dan 1000 likes heeft.
 • Er van de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming, in tegenstelling tot wat mensen denken, geen geld gaat naar Stichting Rijpickerwaard (de Dierenbescherming suggereert dit wel met de slogan
  “ook voor de dieren bij u in de buurt”)
 • We dit jaar voor het 7e opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat hebben ontvangen. Dierbaar is een keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de ondernemer.

Dierenuitvaartcentrum IJsselstein

uitvaartEind mei is het, naast de Rijpickerwaard gelegen, Dierenuitvaartcentrum IJsselstein feestelijk geopend. Als mede-eigenaar zijn we nauw betrokken bij het dierenuitvaartcentrum. De bedrijfsvoeringen van beide bedrijven staan los van elkaar, zodat onze medewerkers zich volledig kunnen richten op de verzorging van de dieren die aan ons zijn toevertrouwd. Als grote dierenliefhebbers zijn wij ons zeer bewust van het verdriet dat een diereigenaar ervaart bij het overlijden van zijn/haar dier. Het is ook daarom dat Stichting Rijpickerwaard zich heeft verbonden aan dit initiatief. Bij Dierenuitvaartcentrum IJsselstein worden mensen op een open manier begeleid in het afscheid nemen van hun geliefde huisdier. De unieke band tussen u en uw huisdier staat centraal. Voor meer informatie:  www.dierenuitvaartcentrumijsselstein.nl U kunt het DUC ook volgen op hun facebook pagina https://www.facebook.com/dierenuitvaartcentrum

Nieuwe kattentuin

kattentuinDeze zomer hebben wij een  derde kattentuin kunnen realiseren met uw steun en een bijdrage van Stichting Dierenlot. In deze wat kleinere tuin, dan de al bestaande twee tuinen, is het ook mogelijk om medicijnen en eventueel dieetvoer per kat te verstrekken.

Animal in Need

animalinneedSinds januari dit jaar heeft de Rijpickerwaard een samenwerkingsverband met Animal in Need. Dit is een asiel in het zuiden van Spanje onder leiding van Nederlander Peter Koekebakker. Het is een goed georganiseerde stichting met een geweldig team vrijwilligers in zowel Spanje als in Nederland. Rijpickerwaard heeft al voor 21 honden een nieuw thuis gevonden. De honden zijn keurig verzorgd, hebben een paspoort met alle vereiste entingen, zijn gechipt en gecastreerd. Tevens hebben zij een bloedonderzoek gehad om mediterrane ziekten uit te sluiten. Ook wordt er goed gekeken naar het gedrag van de honden; ze zijn allemaal sociaal en evenwichtig genoeg om een goede kans te maken op adoptie. Honden komen alleen in ons asiel als we daar plek voor hebben. Nederlandse zwerf- en afstandshonden gaan te allen tijde voor. Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van deze stichting? Kijk dan eens op hun website www.animalinneed.com

Boerderij De Rijpickerwaard in de steigers

De oude boerderij  De Rijpickerwaard, gelegen aan de Oude Utrechtseweg, aan de IJssel, nabij de afrit van de A2, is sinds 1984  door Stichting Rijpickerwaard in gebruik als asiel en dierenpension. Sinds 1989 behoort de boerderij tot de gemeente IJsselstein; vóór dat jaar was hij gelegen in Nieuwegein en vóór 1971 in Jutphaas.  De geschiedenis van de boerderij, maar vooral van deze plaats gaat terug tot in de middeleeuwen.Boerderij de Rijpickerwaard van anno 1889  is een gemeente monument en staat vanaf dit najaar en komend jaar in de steigers.

Om toekomstbestendig te zijn is het belangrijk dat er regelmatig (groot) onderhoud gedaan wordt. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een inspectie te laten uitvoeren door Monumentenwacht en hiermee een meerjaren onderhoudsplan te maken. Van Milt restaurateurs, gespecialiseerd bedrijf in renovatie en onderhoud van monumentale panden, doet voor ons de uitvoering.Het kantoor had de grootste prioriteit daar de constructie en het dak in zeer slechte staat was. De kosten enkel voor het kantoor bedragen ca. €. 40.000,- Dit betekend voor Rijpickerwaard een flinke aanslag. Begin 2024 staan de werkzaamheden voor de boerderij gepland en in het najaar de  grote schuur.Daar De Rijpickerwaard een gemeente monument is en geen rijksmonument, kunnen we geen subsidies krijgen.  Dit breng dit hoge kosten teweeg. De totale renovatiekosten bedragen ca. €. 200.000,00

Stichting Rijpickerwaard is daarom druk aan het zoeken naar ondersteuning in de vorm van financiële bijdragen door donateurs, het bedrijfsleven en overheid.

Stichting Rijpickerwaard heeft op 28 oktober 2023 de erkenning van de NFDO voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen.
Ina Sämmang, secretaris van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (de NFDO), reikte de erkenning uit aan bestuursleden Ton van Genderen en Michiel van Loef.
“We zijn verheugd, dat Stichting Rijpickerwaard voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het opvangcentrum heeft de organisatie en administratie op orde. Er wordt volgens heldere protocollen gewerkt, die de basis zijn voor een zorgvuldige omgang met dieren en een goed dierenwelzijn. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Het dierenopvangcentrum heeft hard gewerkt en het NFDO certificaat is welverdiend!”
NFDO-Erkenning
De NFDO-erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar.

 

IJsselstein, 26 augustus 2023

Beste klanten

Gezien de huidige inflatie en de daarmee stijgende kosten heeft het bestuur na rijp beraad moeten besluiten de pensionkosten en dagopvang met ingang van 1 oktober 2023 te verhogen. We zien al langere tijd dat vooral de energiekosten, onderhoudskosten en personele kosten flink zijn gestegen. Willen we continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen dan is deze verhoging helaas noodzakelijk. 

Namens het bestuur

Update Rijpickerwaard 2020 

Na het overlijden van de beheerder, Wim Hagenaar, stond vorig jaar de woning leeg en was het de bedoeling dat de nieuwe beheerder, Karin Spies, haar intrek zou nemen. Er werden echter nogal wat gebreken en mankementen gevonden, waarvan enkelen al bekend waren. 

Kortom, de woning moest eerst grondig worden gerenoveerd en hier was gelukkig budget voor, mede door de goede vooruitzichten voor het jaar 2020. In november 2019 is begonnen met de verbouwing. Naast de woning waren er nog meer werkzaamheden noodzakelijk, nl:  

 • De kap van de eikenbomen rond de uitlaatvelden van de honden en de kattentuinen. i.v.m. de processierups. De bomen zijn een paar maanden geleden gekapt.
 • Vanwege wettelijke maatregelen was het verplicht om een brand/rookmeldingssysteem aan te laten leggen. Hier heeft Van StaaBrandbeveiliging voor gezorgd. 
 • Het dak van het kantoor moest worden vernieuwd. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Toen kwam echter de coronacrisis. Reserveringen werden geannuleerd en vakanties konden door de lockdown niet doorgaan. Het pension is het onderdeel dat het geld moet opleveren o.a. het bekostigen van het asiel. Dit bracht ons financieel in een lastig parket. In de krant werd geschreven over: “Rijpickerwaard in zwaar weer”. Helaas een feit waar we nu mee te kampen hebben. De opvang en zorg voor de dieren staat voor ons op de eerste plaats. Het aantal zwerfdieren (vooral katten) is toegenomen, waardoor de kosten ook stijgen. Toch verdienen alle dieren de best mogelijke zorg en we zetten ons hier dan ook voor de volle 100% voor in. Gelukkig hebben we hier en daar wel wat ondersteuning. Middels de NOW regeling van de overheid zijn wij in staat om de komende paar maanden de salarissen door te betalen en hoeven we nog geen mensen te ontslaan.  Bij Dierenlot hebben we een lening kunnen regelen. Banken wilden niet meewerken aan een lening. Wel krijgen we waarschijnlijk van het Rabobank calamiteitenfonds een kleine bijdrage en van Berko Schoonmaakdiensten ontvingen we een donatie.  Ook de gemeente is om ondersteuning gevraagd, hier hebben we tot op heden nog geen antwoord op. 

Wij hopen echter op meer donaties zodat wij onze vaste lasten kunnen blijven betalen en de noodzakelijk geplande werkzaamheden kunnen voortzetten.  Gelukkig gaan de vakantieparken in Nederland gedeeltelijk open en worden er vakanties geboekt. Hopelijk genereert dit nog wat inkomsten al zullen deze niet zo groot zijn als in voorgaande jaren. 

Als u ons financieel wil steunen kunt u op de home pagina klikken op “help ons met een gift”. Wij bedanken u alvast heel hartelijk. 

FILMPJE VAN ONZE KATTENTUINEN januari 2016

 

 

NIEUWSBRIEF 2015

Bij Stichting Rijpickerwaard is geen dag hetzelfde. We vertellen kort hoe het ons als stichting het afgelopen jaar is vergaan.

Dierenasiel & Pension Rijpickerwaard

De Stichting Rijpickerwaard draagt zorg voor de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren uit IJsselstein en Lopik. Ieder jaar bieden we onderdak aan gemiddeld 300 honden en katten. Een groot deel van deze dieren gaat terug naar hun baasje en voor de andere dieren zoeken wij een nieuwe eigenaar. Om de hoge kosten voor de opvang van zwerf- en afstandsdieren te kunnen bekostigen, hebben wij uitgebreide pensionvoorzieningen voor honden en katten.

Dieren die dringend een huis zoeken

De gemiddelde tijd die een asieldier bij ons verblijft, is niet zo lang. Helaas zijn er soms uitzonderingen. Wie geeft deze lieve kanjers een kans?

DieselDiesel
Diesel mag dan wel een senior zijn van 9 jaar; hij heeft nog genoeg energie om fijne wandelingen met de baas te maken. Het is een lieve hond die het heerlijk vindt om aandacht te krijgen. Diesel kan niet met andere honden en katten. Hij luistert goed en gaat graag mee in de auto en hij kan een paar uurtjes alleen thuis zijn. We plaatsen hem het liefst bij mensen zonder kinderen en andere dieren

SnoopySnoopy
Snoopy is een lieve druktemaker van 10 jaar, die ondanks haar leeftijd nog heel graag speelt en het kan er dan soms wat ruw aan toe gaan. Ze gaat graag buiten de boel verkennen. Gezien haar wat ruwe speelgedrag plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Snoopy is een hond gewend; met andere katten heeft zij niet zoveel. Snoopy is een leuke en lieve kat voor mensen die wel van karakter houden!

Bijzondere plaatsingen

tommyTommy
Argentijnse Dog Tommy van 2 jaar oud heeft 7 maanden moeten wachten op een baas. Hij was zo verdrietig en ongelukkig dat we ons eigenlijk geen raad meer wisten met hem. Hij sloeg zijn staart kapot, verwondde zichzelf en probeerde uit te breken. Zijn gehuil ging door merg en been. Na maanden afzien heeft Tommy zijn geluk gevonden. Dankzij het delen van onze noodoproep op Facebook door Dogo Rescue Nederland, is hij terecht gekomen bij een baas in de kop van Noord Holland. Een man met kennis van het ras. Wij hebben nog regelmatig contact met zijn nieuwe baas; Tommy is van een verdrietige onzekere hond veranderd in een gelukkige en evenwichtige Argentijn. We zijn zijn nieuwe baas hier ontzettend dankbaar voor. Met recht een happy end!

Wist u dat?

 • Onze Facebook pagina meer dan 1000 likes heeft.
 • Er van de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming, in tegenstelling tot wat mensen denken, geen geld gaat naar Stichting Rijpickerwaard (de Dierenbescherming suggereert dit wel met de slogan
  “ook voor de dieren bij u in de buurt”)
 • We dit jaar voor het 7e opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat hebben ontvangen. Dierbaar is een keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de ondernemer.

Dierenuitvaartcentrum IJsselstein

uitvaartEind mei is het, naast de Rijpickerwaard gelegen, Dierenuitvaartcentrum IJsselstein feestelijk geopend. Als mede-eigenaar zijn we nauw betrokken bij het dierenuitvaartcentrum. De bedrijfsvoeringen van beide bedrijven staan los van elkaar, zodat onze medewerkers zich volledig kunnen richten op de verzorging van de dieren die aan ons zijn toevertrouwd. Als grote dierenliefhebbers zijn wij ons zeer bewust van het verdriet dat een diereigenaar ervaart bij het overlijden van zijn/haar dier. Het is ook daarom dat Stichting Rijpickerwaard zich heeft verbonden aan dit initiatief. Bij Dierenuitvaartcentrum IJsselstein worden mensen op een open manier begeleid in het afscheid nemen van hun geliefde huisdier. De unieke band tussen u en uw huisdier staat centraal. Voor meer informatie:  www.dierenuitvaartcentrumijsselstein.nl U kunt het DUC ook volgen op hun facebook pagina https://www.facebook.com/dierenuitvaartcentrum

Nieuwe kattentuin

kattentuinDeze zomer hebben wij een  derde kattentuin kunnen realiseren met uw steun en een bijdrage van Stichting Dierenlot. In deze wat kleinere tuin, dan de al bestaande twee tuinen, is het ook mogelijk om medicijnen en eventueel dieetvoer per kat te verstrekken.

Animal in Need

animalinneedSinds januari dit jaar heeft de Rijpickerwaard een samenwerkingsverband met Animal in Need. Dit is een asiel in het zuiden van Spanje onder leiding van Nederlander Peter Koekebakker. Het is een goed georganiseerde stichting met een geweldig team vrijwilligers in zowel Spanje als in Nederland. Rijpickerwaard heeft al voor 21 honden een nieuw thuis gevonden. De honden zijn keurig verzorgd, hebben een paspoort met alle vereiste entingen, zijn gechipt en gecastreerd. Tevens hebben zij een bloedonderzoek gehad om mediterrane ziekten uit te sluiten. Ook wordt er goed gekeken naar het gedrag van de honden; ze zijn allemaal sociaal en evenwichtig genoeg om een goede kans te maken op adoptie. Honden komen alleen in ons asiel als we daar plek voor hebben. Nederlandse zwerf- en afstandshonden gaan te allen tijde voor. Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van deze stichting? Kijk dan eens op hun website www.animalinneed.com

Stichting Rijpickerwaard heeft op 28 oktober 2023 de erkenning van de NFDO voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen.
Ina Sämmang, secretaris van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (de NFDO), reikte de erkenning uit aan bestuursleden Ton van Genderen en Michiel van Loef.
“We zijn verheugd, dat Stichting Rijpickerwaard voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het opvangcentrum heeft de organisatie en administratie op orde. Er wordt volgens heldere protocollen gewerkt, die de basis zijn voor een zorgvuldige omgang met dieren en een goed dierenwelzijn. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Het dierenopvangcentrum heeft hard gewerkt en het NFDO certificaat is welverdiend!”
NFDO-Erkenning
De NFDO-erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar.

 

IJsselstein, 26 augustus 2023

Beste klanten

Gezien de huidige inflatie en de daarmee stijgende kosten heeft het bestuur na rijp beraad moeten besluiten de pensionkosten en dagopvang met ingang van 1 oktober 2023 te verhogen. We zien al langere tijd dat vooral de energiekosten, onderhoudskosten en personele kosten flink zijn gestegen. Willen we continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen dan is deze verhoging helaas noodzakelijk. 

Namens het bestuur

Update Rijpickerwaard 2020 

Na het overlijden van de beheerder, Wim Hagenaar, stond vorig jaar de woning leeg en was het de bedoeling dat de nieuwe beheerder, Karin Spies, haar intrek zou nemen. Er werden echter nogal wat gebreken en mankementen gevonden, waarvan enkelen al bekend waren. 

Kortom, de woning moest eerst grondig worden gerenoveerd en hier was gelukkig budget voor, mede door de goede vooruitzichten voor het jaar 2020. In november 2019 is begonnen met de verbouwing. Naast de woning waren er nog meer werkzaamheden noodzakelijk, nl:  

 • De kap van de eikenbomen rond de uitlaatvelden van de honden en de kattentuinen. i.v.m. de processierups. De bomen zijn een paar maanden geleden gekapt.
 • Vanwege wettelijke maatregelen was het verplicht om een brand/rookmeldingssysteem aan te laten leggen. Hier heeft Van StaaBrandbeveiliging voor gezorgd. 
 • Het dak van het kantoor moest worden vernieuwd. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Toen kwam echter de coronacrisis. Reserveringen werden geannuleerd en vakanties konden door de lockdown niet doorgaan. Het pension is het onderdeel dat het geld moet opleveren o.a. het bekostigen van het asiel. Dit bracht ons financieel in een lastig parket. In de krant werd geschreven over: “Rijpickerwaard in zwaar weer”. Helaas een feit waar we nu mee te kampen hebben. De opvang en zorg voor de dieren staat voor ons op de eerste plaats. Het aantal zwerfdieren (vooral katten) is toegenomen, waardoor de kosten ook stijgen. Toch verdienen alle dieren de best mogelijke zorg en we zetten ons hier dan ook voor de volle 100% voor in. Gelukkig hebben we hier en daar wel wat ondersteuning. Middels de NOW regeling van de overheid zijn wij in staat om de komende paar maanden de salarissen door te betalen en hoeven we nog geen mensen te ontslaan.  Bij Dierenlot hebben we een lening kunnen regelen. Banken wilden niet meewerken aan een lening. Wel krijgen we waarschijnlijk van het Rabobank calamiteitenfonds een kleine bijdrage en van Berko Schoonmaakdiensten ontvingen we een donatie.  Ook de gemeente is om ondersteuning gevraagd, hier hebben we tot op heden nog geen antwoord op. 

Wij hopen echter op meer donaties zodat wij onze vaste lasten kunnen blijven betalen en de noodzakelijk geplande werkzaamheden kunnen voortzetten.  Gelukkig gaan de vakantieparken in Nederland gedeeltelijk open en worden er vakanties geboekt. Hopelijk genereert dit nog wat inkomsten al zullen deze niet zo groot zijn als in voorgaande jaren. 

Als u ons financieel wil steunen kunt u op de home pagina klikken op “help ons met een gift”. Wij bedanken u alvast heel hartelijk. 

FILMPJE VAN ONZE KATTENTUINEN januari 2016

 

 

NIEUWSBRIEF 2015

Bij Stichting Rijpickerwaard is geen dag hetzelfde. We vertellen kort hoe het ons als stichting het afgelopen jaar is vergaan.

Dierenasiel & Pension Rijpickerwaard

De Stichting Rijpickerwaard draagt zorg voor de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren uit IJsselstein en Lopik. Ieder jaar bieden we onderdak aan gemiddeld 300 honden en katten. Een groot deel van deze dieren gaat terug naar hun baasje en voor de andere dieren zoeken wij een nieuwe eigenaar. Om de hoge kosten voor de opvang van zwerf- en afstandsdieren te kunnen bekostigen, hebben wij uitgebreide pensionvoorzieningen voor honden en katten.

Dieren die dringend een huis zoeken

De gemiddelde tijd die een asieldier bij ons verblijft, is niet zo lang. Helaas zijn er soms uitzonderingen. Wie geeft deze lieve kanjers een kans?

DieselDiesel
Diesel mag dan wel een senior zijn van 9 jaar; hij heeft nog genoeg energie om fijne wandelingen met de baas te maken. Het is een lieve hond die het heerlijk vindt om aandacht te krijgen. Diesel kan niet met andere honden en katten. Hij luistert goed en gaat graag mee in de auto en hij kan een paar uurtjes alleen thuis zijn. We plaatsen hem het liefst bij mensen zonder kinderen en andere dieren

SnoopySnoopy
Snoopy is een lieve druktemaker van 10 jaar, die ondanks haar leeftijd nog heel graag speelt en het kan er dan soms wat ruw aan toe gaan. Ze gaat graag buiten de boel verkennen. Gezien haar wat ruwe speelgedrag plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Snoopy is een hond gewend; met andere katten heeft zij niet zoveel. Snoopy is een leuke en lieve kat voor mensen die wel van karakter houden!

Bijzondere plaatsingen

tommyTommy
Argentijnse Dog Tommy van 2 jaar oud heeft 7 maanden moeten wachten op een baas. Hij was zo verdrietig en ongelukkig dat we ons eigenlijk geen raad meer wisten met hem. Hij sloeg zijn staart kapot, verwondde zichzelf en probeerde uit te breken. Zijn gehuil ging door merg en been. Na maanden afzien heeft Tommy zijn geluk gevonden. Dankzij het delen van onze noodoproep op Facebook door Dogo Rescue Nederland, is hij terecht gekomen bij een baas in de kop van Noord Holland. Een man met kennis van het ras. Wij hebben nog regelmatig contact met zijn nieuwe baas; Tommy is van een verdrietige onzekere hond veranderd in een gelukkige en evenwichtige Argentijn. We zijn zijn nieuwe baas hier ontzettend dankbaar voor. Met recht een happy end!

Wist u dat?

 • Onze Facebook pagina meer dan 1000 likes heeft.
 • Er van de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming, in tegenstelling tot wat mensen denken, geen geld gaat naar Stichting Rijpickerwaard (de Dierenbescherming suggereert dit wel met de slogan
  “ook voor de dieren bij u in de buurt”)
 • We dit jaar voor het 7e opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat hebben ontvangen. Dierbaar is een keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de ondernemer.

Dierenuitvaartcentrum IJsselstein

uitvaartEind mei is het, naast de Rijpickerwaard gelegen, Dierenuitvaartcentrum IJsselstein feestelijk geopend. Als mede-eigenaar zijn we nauw betrokken bij het dierenuitvaartcentrum. De bedrijfsvoeringen van beide bedrijven staan los van elkaar, zodat onze medewerkers zich volledig kunnen richten op de verzorging van de dieren die aan ons zijn toevertrouwd. Als grote dierenliefhebbers zijn wij ons zeer bewust van het verdriet dat een diereigenaar ervaart bij het overlijden van zijn/haar dier. Het is ook daarom dat Stichting Rijpickerwaard zich heeft verbonden aan dit initiatief. Bij Dierenuitvaartcentrum IJsselstein worden mensen op een open manier begeleid in het afscheid nemen van hun geliefde huisdier. De unieke band tussen u en uw huisdier staat centraal. Voor meer informatie:  www.dierenuitvaartcentrumijsselstein.nl U kunt het DUC ook volgen op hun facebook pagina https://www.facebook.com/dierenuitvaartcentrum

Nieuwe kattentuin

kattentuinDeze zomer hebben wij een  derde kattentuin kunnen realiseren met uw steun en een bijdrage van Stichting Dierenlot. In deze wat kleinere tuin, dan de al bestaande twee tuinen, is het ook mogelijk om medicijnen en eventueel dieetvoer per kat te verstrekken.

Animal in Need

animalinneedSinds januari dit jaar heeft de Rijpickerwaard een samenwerkingsverband met Animal in Need. Dit is een asiel in het zuiden van Spanje onder leiding van Nederlander Peter Koekebakker. Het is een goed georganiseerde stichting met een geweldig team vrijwilligers in zowel Spanje als in Nederland. Rijpickerwaard heeft al voor 21 honden een nieuw thuis gevonden. De honden zijn keurig verzorgd, hebben een paspoort met alle vereiste entingen, zijn gechipt en gecastreerd. Tevens hebben zij een bloedonderzoek gehad om mediterrane ziekten uit te sluiten. Ook wordt er goed gekeken naar het gedrag van de honden; ze zijn allemaal sociaal en evenwichtig genoeg om een goede kans te maken op adoptie. Honden komen alleen in ons asiel als we daar plek voor hebben. Nederlandse zwerf- en afstandshonden gaan te allen tijde voor. Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van deze stichting? Kijk dan eens op hun website www.animalinneed.com

Stichting Rijpickerwaard heeft op 28 oktober 2023 de erkenning van de NFDO voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen.
Ina Sämmang, secretaris van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (de NFDO), reikte de erkenning uit aan bestuursleden Ton van Genderen en Michiel van Loef.
“We zijn verheugd, dat Stichting Rijpickerwaard voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het opvangcentrum heeft de organisatie en administratie op orde. Er wordt volgens heldere protocollen gewerkt, die de basis zijn voor een zorgvuldige omgang met dieren en een goed dierenwelzijn. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Het dierenopvangcentrum heeft hard gewerkt en het NFDO certificaat is welverdiend!”
NFDO-Erkenning
De NFDO-erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar.

 

IJsselstein, 26 augustus 2023

Beste klanten

Gezien de huidige inflatie en de daarmee stijgende kosten heeft het bestuur na rijp beraad moeten besluiten de pensionkosten en dagopvang met ingang van 1 oktober 2023 te verhogen. We zien al langere tijd dat vooral de energiekosten, onderhoudskosten en personele kosten flink zijn gestegen. Willen we continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening waarborgen dan is deze verhoging helaas noodzakelijk. 

Namens het bestuur

Update Rijpickerwaard 2020 

Na het overlijden van de beheerder, Wim Hagenaar, stond vorig jaar de woning leeg en was het de bedoeling dat de nieuwe beheerder, Karin Spies, haar intrek zou nemen. Er werden echter nogal wat gebreken en mankementen gevonden, waarvan enkelen al bekend waren. 

Kortom, de woning moest eerst grondig worden gerenoveerd en hier was gelukkig budget voor, mede door de goede vooruitzichten voor het jaar 2020. In november 2019 is begonnen met de verbouwing. Naast de woning waren er nog meer werkzaamheden noodzakelijk, nl:  

 • De kap van de eikenbomen rond de uitlaatvelden van de honden en de kattentuinen. i.v.m. de processierups. De bomen zijn een paar maanden geleden gekapt.
 • Vanwege wettelijke maatregelen was het verplicht om een brand/rookmeldingssysteem aan te laten leggen. Hier heeft Van StaaBrandbeveiliging voor gezorgd. 
 • Het dak van het kantoor moest worden vernieuwd. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Toen kwam echter de coronacrisis. Reserveringen werden geannuleerd en vakanties konden door de lockdown niet doorgaan. Het pension is het onderdeel dat het geld moet opleveren o.a. het bekostigen van het asiel. Dit bracht ons financieel in een lastig parket. In de krant werd geschreven over: “Rijpickerwaard in zwaar weer”. Helaas een feit waar we nu mee te kampen hebben. De opvang en zorg voor de dieren staat voor ons op de eerste plaats. Het aantal zwerfdieren (vooral katten) is toegenomen, waardoor de kosten ook stijgen. Toch verdienen alle dieren de best mogelijke zorg en we zetten ons hier dan ook voor de volle 100% voor in. Gelukkig hebben we hier en daar wel wat ondersteuning. Middels de NOW regeling van de overheid zijn wij in staat om de komende paar maanden de salarissen door te betalen en hoeven we nog geen mensen te ontslaan.  Bij Dierenlot hebben we een lening kunnen regelen. Banken wilden niet meewerken aan een lening. Wel krijgen we waarschijnlijk van het Rabobank calamiteitenfonds een kleine bijdrage en van Berko Schoonmaakdiensten ontvingen we een donatie.  Ook de gemeente is om ondersteuning gevraagd, hier hebben we tot op heden nog geen antwoord op. 

Wij hopen echter op meer donaties zodat wij onze vaste lasten kunnen blijven betalen en de noodzakelijk geplande werkzaamheden kunnen voortzetten.  Gelukkig gaan de vakantieparken in Nederland gedeeltelijk open en worden er vakanties geboekt. Hopelijk genereert dit nog wat inkomsten al zullen deze niet zo groot zijn als in voorgaande jaren. 

Als u ons financieel wil steunen kunt u op de home pagina klikken op “help ons met een gift”. Wij bedanken u alvast heel hartelijk. 

FILMPJE VAN ONZE KATTENTUINEN januari 2016

 

 

NIEUWSBRIEF 2015

Bij Stichting Rijpickerwaard is geen dag hetzelfde. We vertellen kort hoe het ons als stichting het afgelopen jaar is vergaan.

Dierenasiel & Pension Rijpickerwaard

De Stichting Rijpickerwaard draagt zorg voor de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren uit IJsselstein en Lopik. Ieder jaar bieden we onderdak aan gemiddeld 300 honden en katten. Een groot deel van deze dieren gaat terug naar hun baasje en voor de andere dieren zoeken wij een nieuwe eigenaar. Om de hoge kosten voor de opvang van zwerf- en afstandsdieren te kunnen bekostigen, hebben wij uitgebreide pensionvoorzieningen voor honden en katten.

Dieren die dringend een huis zoeken

De gemiddelde tijd die een asieldier bij ons verblijft, is niet zo lang. Helaas zijn er soms uitzonderingen. Wie geeft deze lieve kanjers een kans?

DieselDiesel
Diesel mag dan wel een senior zijn van 9 jaar; hij heeft nog genoeg energie om fijne wandelingen met de baas te maken. Het is een lieve hond die het heerlijk vindt om aandacht te krijgen. Diesel kan niet met andere honden en katten. Hij luistert goed en gaat graag mee in de auto en hij kan een paar uurtjes alleen thuis zijn. We plaatsen hem het liefst bij mensen zonder kinderen en andere dieren

SnoopySnoopy
Snoopy is een lieve druktemaker van 10 jaar, die ondanks haar leeftijd nog heel graag speelt en het kan er dan soms wat ruw aan toe gaan. Ze gaat graag buiten de boel verkennen. Gezien haar wat ruwe speelgedrag plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Snoopy is een hond gewend; met andere katten heeft zij niet zoveel. Snoopy is een leuke en lieve kat voor mensen die wel van karakter houden!

Bijzondere plaatsingen

tommyTommy
Argentijnse Dog Tommy van 2 jaar oud heeft 7 maanden moeten wachten op een baas. Hij was zo verdrietig en ongelukkig dat we ons eigenlijk geen raad meer wisten met hem. Hij sloeg zijn staart kapot, verwondde zichzelf en probeerde uit te breken. Zijn gehuil ging door merg en been. Na maanden afzien heeft Tommy zijn geluk gevonden. Dankzij het delen van onze noodoproep op Facebook door Dogo Rescue Nederland, is hij terecht gekomen bij een baas in de kop van Noord Holland. Een man met kennis van het ras. Wij hebben nog regelmatig contact met zijn nieuwe baas; Tommy is van een verdrietige onzekere hond veranderd in een gelukkige en evenwichtige Argentijn. We zijn zijn nieuwe baas hier ontzettend dankbaar voor. Met recht een happy end!

Wist u dat?

 • Onze Facebook pagina meer dan 1000 likes heeft.
 • Er van de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming, in tegenstelling tot wat mensen denken, geen geld gaat naar Stichting Rijpickerwaard (de Dierenbescherming suggereert dit wel met de slogan
  “ook voor de dieren bij u in de buurt”)
 • We dit jaar voor het 7e opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat hebben ontvangen. Dierbaar is een keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de ondernemer.

Dierenuitvaartcentrum IJsselstein

uitvaartEind mei is het, naast de Rijpickerwaard gelegen, Dierenuitvaartcentrum IJsselstein feestelijk geopend. Als mede-eigenaar zijn we nauw betrokken bij het dierenuitvaartcentrum. De bedrijfsvoeringen van beide bedrijven staan los van elkaar, zodat onze medewerkers zich volledig kunnen richten op de verzorging van de dieren die aan ons zijn toevertrouwd. Als grote dierenliefhebbers zijn wij ons zeer bewust van het verdriet dat een diereigenaar ervaart bij het overlijden van zijn/haar dier. Het is ook daarom dat Stichting Rijpickerwaard zich heeft verbonden aan dit initiatief. Bij Dierenuitvaartcentrum IJsselstein worden mensen op een open manier begeleid in het afscheid nemen van hun geliefde huisdier. De unieke band tussen u en uw huisdier staat centraal. Voor meer informatie:  www.dierenuitvaartcentrumijsselstein.nl U kunt het DUC ook volgen op hun facebook pagina https://www.facebook.com/dierenuitvaartcentrum

Nieuwe kattentuin

kattentuinDeze zomer hebben wij een  derde kattentuin kunnen realiseren met uw steun en een bijdrage van Stichting Dierenlot. In deze wat kleinere tuin, dan de al bestaande twee tuinen, is het ook mogelijk om medicijnen en eventueel dieetvoer per kat te verstrekken.

Animal in Need

animalinneedSinds januari dit jaar heeft de Rijpickerwaard een samenwerkingsverband met Animal in Need. Dit is een asiel in het zuiden van Spanje onder leiding van Nederlander Peter Koekebakker. Het is een goed georganiseerde stichting met een geweldig team vrijwilligers in zowel Spanje als in Nederland. Rijpickerwaard heeft al voor 21 honden een nieuw thuis gevonden. De honden zijn keurig verzorgd, hebben een paspoort met alle vereiste entingen, zijn gechipt en gecastreerd. Tevens hebben zij een bloedonderzoek gehad om mediterrane ziekten uit te sluiten. Ook wordt er goed gekeken naar het gedrag van de honden; ze zijn allemaal sociaal en evenwichtig genoeg om een goede kans te maken op adoptie. Honden komen alleen in ons asiel als we daar plek voor hebben. Nederlandse zwerf- en afstandshonden gaan te allen tijde voor. Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van deze stichting? Kijk dan eens op hun website www.animalinneed.com

Opnieuw Dierbaar-keurmerk voor dierenasiel en -pension Rijpickerwaard

Meer zekerheid voor huisdiereigenaar

IJsselstein, mei 2015 – De Stichting Rijpickerwaard heeft dit jaar voor het 7de opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat ontvangen. Dierbaar is een keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van dieren, én de deskundigheid van de ondernemer.

Elk jaar ondergaat een gecertificeerd bedrijf een grondige inspectie. Pas op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt het bedrijf het Dierbaar-keurmerk voor de duur van één jaar. Klanten weten daardoor precies waar ze aan toe zijn en hebben de zekerheid dat hun huisdier in goede handen is en ze altijd een verantwoord advies krijgen voor hun huisdier.

De Stichting Rijpickerwaard heeft hard gewerkt om het Dierbaar-keurmerk te bemachtigen. “Elk jaar is het weer een bijzonder moment als je hoort dat je bedrijf door alle controles is gekomen,” zegt Wim Hagenaar van de Rijpickerwaard. “Daarmee bekrachtigen we waar wij altijd voor staan: “welzijn voor dieren”.

Over het Dierbaar-keurmerk
Het Dierbaar-keurmerk is een initiatief  van Dibevo, de branchevereniging voor de gezelschapsdierensector. Het bevorderen van het welzijn van gezelschapsdieren is een van de belangrijkste non-profit-doelen van de brancheorganisatie. Kijk voor meer informatie over Dibevo op www.dibevo.nl.

Zwerf- en afstandsdieren Nieuwegein niet meer naar Rijpickerwaard

De Stichting Rijpickerwaard draagt zorg voor de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Vanaf 1 januari 2013 zullen wij dit alleen nog doen voor dieren uit de gemeenten IJsselstein en Lopik. De Gemeente Nieuwegein heeft helaas zonder overleg met Stichting Rijpickerwaard besloten om zwerf- en afstandshonden en -katten uit Nieuwegein op te laten vangen door Stichting Dierenhulpverlening Woerden. Dit betekent dat wij geen zwerfhonden en -katten meer kunnen opnemen die worden gevonden in Nieuwegein; wij ontvangen hiervoor geen financiële ondersteuning meer van de Gemeente Nieuwegein.
Wij betreuren dit besluit zeer, omdat ten eerste de inwoners van Nieuwegein genoodzaakt zijn om veel verder te reizen. Daarnaast vrezen wij dat met name zwerfdieren de dupe van dit besluit zullen worden; mensen zullen immers minder snel een dier naar het asiel brengen als ze daar verder voor moeten rijden.

Voor zwerfhonden en -katten moet per 1 januari 2013 contact worden opgenomen met:
Stichting Dierenhulpverlening Woerden op informatie- en alarmnummer 0348 – 41 42 42.
Het asiel is gevestigd op het volgende adres:
Dierenasiel Reijerscop
Reijerscopse Overgang 5
3481 LZ Harmelen

anbiANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen kunnen deze status krijgen als zij aan bepaalde eisen voldoen. Zo dient bijvoorbeeld 90% van de financiële middelen besteed te worden aan het goede doel waarvoor de instelling is opgericht. Ook mag het bestuur niet grotendeels uit famillieleden bestaan en mag er geen vermogen worden opgepot. De ANBI status geeft Stichting Rijpickerwaard belastingvoordeel. Zo hoeft over erfenissen en schenkingen die de Stichting ontvangt, geen belasting te worden betaald. U heeft als donateur van een ANBI ook belastingvoordeel. U kunt uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op:  www.anbi.nl