Voor de opvang, verzorging en plaatsing van asielhonden en –katten is de Stichting Rijpickerwaard afhankelijk van de inkomsten uit het honden- en kattenpension, van gemeentelijke vergoedingen voor opvang van honden en katten, van donateurs en sponsoren.

 

Ons steunen als particulier?

Als particulier kunt u ons steunen door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL82RABO 033 10 93 626 onder vermelding van “donatie”, of maak gebruik van de QR code.

Niet alleen financiële ondersteuning is welkom, maar ook hulp bij het verzorgen van onze dieren en bij het onderhoud van onze boerderij (bijvoorbeeld leveren van materialen of professionals). Kijk ook eens onder vrijwilligers.

Daarnaast komen wij graag met bedrijven in contact die ons financieel of bijvoorbeeld materieel willen ondersteunen. Wij praten graag eens met u door over de mogelijkheden van een tegenprestatie (bijvoorbeeld een banner op onze drukbezochte website).