RESERVEREN
Bij reservering voor juli en augustus (hoogseizoen) dient 1/3 van het pensionbedrag uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum van het pensionverblijf te zijn bijgeschreven op onze girorekening. Na de reservering ontvangt u een schriftelijke bevestiging. De reservering is pas geldig na betaling van het voorschotbedrag.
Bij betaling per giro graag ons kenmerk vermelden.

ANNULEREN
Bij annulering tot drie weken voor de brengdatum wordt het betaalde voorschotbedrag onder aftrek van € 20,= administratiekosten terugbetaald. Bij annulering binnen drie weken voor de aangegeven brengdatum wordt het gehele voorschot bedrag in rekening gebracht.

BRENGEN VAN UW HUISDIER
Brengen kan alleen maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 14.00 uur, zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur. Op zondag kunnen geen huisdieren gebracht worden. Bij het brengen dient u het resterende pensionbedrag te voldoen. U dient tevens het entingsboekje te tonen. Dieren kunnen alleen in het pension als de enting niet ouder is dan 11 maanden en niet jonger dan 2 weken. Als u het dier speeltjes, een mand of iets dergelijks meegeeft, doet u dit op eigen risico i.v.m. het zoekraken. Loopse honden kunnen niet worden opgenomen. Het entschema treft u onder de kop “Vaccinatiebeleid”.

HALEN VAN UW HUISDIER
Bij het reserveren moet u de tijd dat u het dier afhaalt, doorgeven. Afhalen tussen 10.00 en 11.00  uur, deze dag wordt dan niet in rekening gebracht. Afhalen op tussen 19.00 en 19.30 uur is ook mogelijk, deze dag wordt dan wel in rekening gebracht. Deze tijden gelden 7 dagen per week. Afwijking van deze tijden is niet mogelijk, dit i.v.m. de rust in het pension.
Eventuele extra kosten dienen bij het afhalen te worden voldaan.

MEDISCHE ZAKEN
Indien blijkt dat uw dier tijdens het verblijf in ons pension ziek is, zullen de hieraan verbonden kosten bij u in rekening worden gebracht. Is het dier echter ziek geworden door een in ons pension opgelopen ziekte, dan worden alleen de kosten van het dierenartsenconsult door de Stichting betaald. Dit consult dient plaats te vinden bij de bij ons aangesloten dierenarts. De website van de betreffende dierenartsenpraktijk luidt: www.dierenkliniekijsselstein.nl. Kosten voor medicijnen blijven voor uw rekening. Kosten van nazorg worden zonder overleg vóóraf met de Stichting niet vergoed. In kritieke situaties houdt onze dierenarts zich het recht voor te handelen naar eigen goeddunken. Mocht uw dier tijdens het verblijf in ons pension komen te overlijden, zal er direct sectie op worden verricht door een onafhankelijke deskundige.

KLACHTEN
Eventuele klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting. Het bestuur zal er zorg voor dragen dat er binnen 2 maanden op uw klacht wordt gereageerd.