ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen kunnen deze status krijgen als zij aan bepaalde eisen voldoen. Zo dient bijvoorbeeld 90% van de financiële middelen besteed te worden aan het goede doel waarvoor de instelling is opgericht. Ook mag het bestuur niet grotendeels uit famillieleden bestaan en mag er geen vermogen worden opgepot. De ANBI status geeft Stichting Rijpickerwaard belastingvoordeel. Zo hoeft over erfenissen en schenkingen die de Stichting ontvangt, geen belasting te worden betaald. U heeft als donateur van een ANBI ook belastingvoordeel. U kunt uw giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op:  www.anbi.nl